Persoonlijke SMS

Met Persoonlijke SMS kunt u gemakkelijk de inhoud van uw berichten personaliseren per ontvanger. U kunt (afhankelijk van de beschikbare gegevens) bijvoorbeeld elke ontvanger met voornaam aanspreken of verwijzen naar eerdere aankopen. Persoonlijke SMS zorgt ervoor dat elk bericht zijn eigen gegevens krijgt en naar de juiste ontvanger word verstuurd.

De gegevens waarmee u berichten wilt personaliseren upload u samen met de telefoonnummers van de ontvangers in een CSV-bestand (zie CSV-bestand maken voor meer informatie). Persoonlijke SMS kan de extra gegevens dan koppelen aan het telefoonnummer van de ontvanger.

Ik wil nu gebruik maken van Persoonlijke SMS!

Voorbeeld

U kunt de extra gegevens gemakkelijk verwerken in uw sms, door voor de kolomnamen (van uw CSV-bestand) een dollarteken te zetten. Staan de extra gegevens bijvoorbeeld in de kolommen 'aanhef' en 'voornaam', dan stelt u uw sms als volgt op:

Beste $aanhef $voornaam, onze nieuwe collectie ligt nu in de winkel! ...

De ontvanger ziet het volgende bericht:

Geachte heer W. Smit, onze nieuwe collectie ligt nu in de winkel! ...
Geachte heer Mulder, onze nieuwe collectie ligt nu in de winkel! ...
Geachte mevrouw J. Spaanlo, onze nieuwe collectie ligt nu in de winkel! ...
...

CSV-bestand maken

Met verschillende applicaties kunt u gegevens in een CSV-bestand zetten. In de volgende paragraaf leggen we uit hoe u met Microsoft Excel een CSV-bestand kunt aanmaken, maar (bijna) dezelfde stappen gaan evengoed op als u uw gegevens bewaart in bijvoorbeeld een Microsoft Access database, en waarschijnlijk ook in het pakket van uw keuze.

Gegevens in een kommagescheiden bestand zien er uit als een tabel, waarin de eerste rij de namen van de kolommen staan, en in de volgende rijen de gegevens zelf, zoals te zien is in het plaatje hiernaast.

Het CSV-bestand moet op zijn minst één kolom bevatten waarin het telefoonnummer van de doelpersoon staat. De andere kolommen kunnen de gegevens bevatten die u in uw sms wilt verwerken; het maakt niet uit welke dat zijn. Ook hoeft u niet alle beschikbare kolommen te gebruiken als u uw berichten verstuurt.

Als u de gegevens eenmaal in het juiste formaat heeft, hoeft u nog slechts het bestand op te slaan als CSV-bestand. U doet dit door in Excel te kiezen voor Bestand > Opslaan Als... en dan voor CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) te kiezen, zoals te zien is in het volgende plaatje:

Het bestand wat u dan heeft opgeslagen kunt u uploaden bij eensms.nl. U kunt de gegevens uit het csv bestand vervolgens gebruiken bij het samenstellen van uw bericht zoals eerder beschreven.

Hosting door websitehosting.nl© 2006 - 2012 eensms.nl. Alle rechten voorbehouden.